Styrelse

Medlemsinformation

Kongresser/utbildningar

Protokoll & rapporter

Hedersmedlemmar

Stadgar

Sven-Ivar Seldinger

In English         

Nytt eller läsvärt 

Skynda er att anmäla er -
avgiften höjs från mitten av
oktober 2016 
Endovascular hybrid trauma and
bleeding management Örebro 2017

CIRSE - Gustav Wegdell i vår
monter. After Congress vid 17-
tiden dagligen med godis och
smalltalk.


Torsten Almèn (1931-2016)
Läs historien om hur han
utvecklade de icke-joniska
kontrastmedlen.

Ny svensk bok om
endovaskulär intervention

         


Relaterat
Svensk Förening för Bild- och
Funktionsmedicin

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Dansk Forening for intervensjonsradiologi 

Norsk forening for
intervensjonsradiologi 
Seldinger Sällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi,
(Seldinger Society of Vascular and Interventional Radiology), förkortat
SSVIR, är en delförening i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och
gruppmedlem i Cardiovascular and Interventional Radiological Society of
Europe, CIRSE. 

Föreningen bildades 1994 för att bli en plattform för radiologer intresserade
av vaskulär och interventionell radiologi i Sverige. Föreningens ändamål är
även att stödja forskning och utveckling.

Sällskapet håller varje år ett årsmöte med ett vetenskapligt program. Under
mötet delas det ut stipendier, diskuteras aktuella frågor och framtida aktiviteter.
Vill Du bli medlem? - Klicka här

Bästa medlem i Seldingersällskapet,
The Swedish Drug-Elution trial in
Peripheral Arterial Disease,
(SWEDEPAD) har startat. 
Information finns på studiens hemsida
läs mer.
Alla sjukhus som rapporterar till
Swedvasc är välkomna att delta!
Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016


Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel
Ur boken om Nyegaard & Co
Al mén and Nyegaard Non-ionic contrast development
Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb
Torsten Almén Föreläsning Mälardalens röntgenklubb 1994
Hedersledamot
2016
Francisco Carnevale
Sao Paolo, BrasikienLars Lönn
Rigshospitalet, Köpenhamn, Danmark


Löreliusstipendiat
2015
Charlotte Ebeling Barbier
Akademiska sjukhuset,
Uppsala


Seldingerstipendiat
2015
Jakob Swanberg
Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet seldinger.society@gmail.com Webbansvarig: Joakim Malmborg joakim@medkonf.se