Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/seldinger 2019

Senaste nytt!

Senaste nytt

Sahlgrenska universitetssjukhuset har idag en mycket

välfungerande och respekterad radiologisk

interventionsverksamhet. En stor del i detta har docent Bo

Fredrik Zachrisson, nybliven hedersledamot av

Seldingersällskapet. Från tidigt åttiotal till sin pensionering

har Bo-Fredrik utgjort en grundbult i denna verksamhet. Han

har bidragit till introduktion, etablering och utveckling av ett

stort antal interventioner, i bl.a. urinvägar, lever och kärl, och

har därmed haft stor betydelse inte bara för Göteborgs utan

också för Sveriges utveckling av interventionsradiologin.

 

Med minimala åthävor, maximalt tålamod, lugn och teknisk

skicklighet har Bo-Fredrik lotsat sig igenom de mest

krävande interventioner. Han har varit en sann och verkligt

god representant för den interventionella radiologin, genom

sitt engagemang och sin skicklighet. Bo-Fredrik har ställt upp

i alla väder (inklusive snöstormen 17 november 1995, då han

som en av bara några få lyckades ta sig till jobbet – på

skidor). Han har osjälviskt, och med underfundig humor,

hjälpt många av oss ur diagnostiska och interventionella

knipor, det må ha varit morgon middag, kväll, natt, helg eller

semester. Bokningsschemat på interventions-lab hade bara

en strikt streckad vecka för Bo-Fredrik – älgjaktsveckan...

 

Bo-Fredrik har också på sitt lågmälda sätt skapat ett

förtroendefullt samarbete med sina kliniker, inte minst inom

den interventionella uroradiologin, där han visat värdet av

det intima samarbetet mellan radiolog och urolog. Han har

också stöttat utvecklingen av interventionen på nationellt och

internationell nivå genom sitt engagemang i den

vetenskapliga utvärderingen av den interventionella

radiologin, i form av handledarskap och medverkan i ett stort

antal vetenskapliga arbeten.

 

Utöver sin interventionella talang har Bo-Fredrik varit en

stöttepelare inom diagnostiken, inte minst inom uroradiologin,

och visat på nödvändigheten av kunskap och förståelse av

imaging för interventionsradiologen.

 

Undertecknade har under egna specialistutbildningen i

början på åttio- respektive nittiotalet och framåt haft

förmånen att vara arbetskamrat med Bo-Fredrik, både inom

intervention och diagnostik. Efter att ha följt Bo-Fredriks

interventionella bana kan vi inte tänka oss en värdigare

innehavare av den hedersamma titeln hedersledamot i

Seldingersällskapet. Vi gratulerar en hedersman!

 

Seldingersällskapet hann gratulera en Hedersman i 2009,

strax innan Bo-Fredriks bortgång.

 

Mikael Hellström

Professor

Avdelningen för Radiologi

Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

 

 

209 Bo Fredrik Zachrisson

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

gallery/197189