topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

bokomslag123

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

cirse-logo
esr_logo-on_white

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

Överläkare inom urogenital- och obstetrisk radiologi vid

röntgenavdelningen, Karolinska sjukhuset i Solna.

Utvecklade angiografi och annan radiologisk utredning av

bäckenet med inriktning på gynekologi och obstetrik. Har

arbeten till sammans med Sven-Ivar Seldinger om

punktionsteknik. Var en av pionjärerna bakom

perkutanstenextraktion i urin och gallvägar.

1995 Ingemar Fernström

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb. Läs mer

197185