Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/seldinger 2019

Senaste nytt!

Senaste nytt

Överläkare inom urogenital- och obstetrisk radiologi vid

röntgenavdelningen, Karolinska sjukhuset i Solna.

Utvecklade angiografi och annan radiologisk utredning av

bäckenet med inriktning på gynekologi och obstetrik. Har

arbeten till sammans med Sven-Ivar Seldinger om

punktionsteknik. Var en av pionjärerna bakom

perkutanstenextraktion i urin och gallvägar.

1995 Ingemar Fernström

gallery/197185