topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

bokomslag123

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

cirse-logo
esr_logo-on_white

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

 

Docent i radiologi 1977. Professor i radiologi 1978 – 1991 vid

Aker Universitetssykehus, Oslo, Norge. Hans huvudsakliga

forskningsinriktning var kardiovaskulär och interventionell

radiologi där han har ett flertal publikationer vid angiografi

utav trauma, orbital flebografi, vena ovarica-syndrom,

dissekerande aortaaneurysm. Även experimentella arbeten

som berör portografi, venografi och angiografi samt

leverregeneration. Ett flertal arbeten berör även

rekanalisering av ockluderade perifera kärl samt ett flertal

arbeten som berör hjärtat och koronarkärlssjukdom.

1997 Ivar Enge

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb. Läs mer

197192