Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/seldinger 2019

Senaste nytt!

Senaste nytt

Läkarutbildning, radiologutbildning och docent vid Lunds

universitet. Var tidigt involverad i utveckling av angiografi

och får anses vara en av pionjärerna inom detta område.

Har haft ett stort intresse för djurexperimentell forskning och

har arbetat med det i Lund, Nagoya i Japan, Bern i Schweiz,

Rochester i New York, Bergen i Norge och i Göteborg.

Professor i medicinsk radiologi i Bergen 1978-1990 och i

Göteborg 1990-1998. Varit chefsredaktör och redaktör i ett

flertal vetenskapliga tidsskrifter. Har genom åren haft ett

starkt intresse för interventionell radiologi och varit en av

grundarna till College of Angiography, CIRSE och

Seldingersällskapet som han varit ordförande i sedan

starten framtill 2003. Jan har haft stor betydelse för den

interventionella radiologins organisation i Sverige.

2003 Jan Göthlin

gallery/197194