topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

bokomslag123

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

cirse-logo
esr_logo-on_white

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

Läkarutbildning, radiologutbildning och docent vid Lunds

universitet. Var tidigt involverad i utveckling av angiografi

och får anses vara en av pionjärerna inom detta område.

Har haft ett stort intresse för djurexperimentell forskning och

har arbetat med det i Lund, Nagoya i Japan, Bern i Schweiz,

Rochester i New York, Bergen i Norge och i Göteborg.

Professor i medicinsk radiologi i Bergen 1978-1990 och i

Göteborg 1990-1998. Varit chefsredaktör och redaktör i ett

flertal vetenskapliga tidsskrifter. Har genom åren haft ett

starkt intresse för interventionell radiologi och varit en av

grundarna till College of Angiography, CIRSE och

Seldingersällskapet som han varit ordförande i sedan

starten framtill 2003. Jan har haft stor betydelse för den

interventionella radiologins organisation i Sverige.

2003 Jan Göthlin

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb. Läs mer

197194