topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

bokomslag123

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

cirse-logo
esr_logo-on_white

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

Har var specialist och docent i radiologi med avhandlingen

”Increased tone in arteries and arterioles - a roentgenologic

and physiologic study of tissue ischemia and hypertension”

1978. Lars-Erik var i huvudsak verksam vid

röntgenavdelningen i Uppsala och ansvarade där för

interventionell radiologi 1979-1996. Han var också ”visiting”

professor vid University of Texas 1982-83 där han bl a

arbetade med Julio Palmas. Lars-Erik arbetade kliniskt med

interventionell radiologi och var en av pionjärerna inom detta

område i Uppsala. Han har en lång vetenskaplig produktion

inom emboliseringsteknik, angioplastik och njurfysiologi med

inriktning på njurartärstenos med både kliniska och

experimentella arbeten. Lars-Erik var också en av

initiativtagarna till bildandet av Seldingersällskapet.

1996 Lars-Erik Lörelius

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb. Läs mer

197196