Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/seldinger 2019

Senaste nytt!

Senaste nytt

Specialist i radiologi 1977, docent 1980, professor i radiologi

1996. Verksam vid röntgenavdelningen Akademiska

sjukhuset, Uppsala, där han ledde radiologiska kliniken under

åren 1996-2002.

 

PG Lindgren var huvudsakligen kliniskt verksam inom

ultraljudsdiagnostiken och ultraljudsvägledda interventioner.

Han utförde och rapporterade avancerade interventioner

bl.a. på foster.

 

PG Lindgren utvecklade den första automatiska biopsi

pistolen, vars efterföljare idag används över hela världen.

Detta instrument förbättrade väsentligen möjligheterna att

fastställa histopatologiska diagnoser. Han har ett stort antal

publikationer i vetenskapliga tidskrifter, var uppskattad som

föreläsare, lärare och är en välkänd expert inom

ultraljudsdiagnostik och intervention.

 

 

 

208 PG Lindgren

gallery/197199