Relaterat

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro
gallery/seldinger 2019

Senaste nytt!

Senaste nytt

Rickard tog examen på läkarlinjen i Göteborg 1978.

Han blev specialist i radiologi 1987.

 

Rickard försvarade sin avhandling” "Magnetic resonance

imaging in malignant lymphoma“ 1987, och blev docent vid

Uppsala universitet 1989.

 

Efter en period i Riyadh, Saudiarabien, 1992-1995 flyttade han

tillbaks till Uppsala och är chef över den perifera interventionen

i Uppsala sedan hemkomsten 1995.

 

Rickard blev professor i Interventionell Radiologi i Uppsala

2005 och har fungerat som huvudhandledare för fyra och

bihandledare för elva doktorander. Han har publicerat över 100

vetenskapliga artiklar.

 

Rickard har genom sitt stora engagemang för den

interventionella radiologin i många år varit drivande inom

SSVIR och dess ordförande 2003-2007.

2014 Rickard Nyman

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

gallery/nyman-2014-08-27--001