topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

bokomslag123

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

cirse-logo
esr_logo-on_white

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

Docent 1951. Professor i praktisk medicin vid Lund

universitet 1992. I huvudsak verksam vid Lunds

universitetssjukhus. Arbetade tidigt med utveckling utav

angiografi intrakraniellt och övriga delar av kroppen.

Skrev ett flertal arbeten kring suprasternal

punktionsteknik utav förändringar i mediastinum.

Utvecklade även punktionsteknik av njure och lever liksom

olika typer utav biopsinålar.

1996 Stig Radner

 

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb. Läs mer

197200