topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

bokomslag123

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

cirse-logo
esr_logo-on_white

Styrelse

Ordförande:
Hans Lindgren

Helsingborgs lasarett 2hanslindgren@gmail.com

 

Vice ordförande:

Inger Keussen

Skånes universitetssjukhus Lund inger.keussen@med.lu.se

 

Kassör:

Michael Åkesson

Scandinavian Venous Centre Malmö akessonmd@gmail.com

 

Styrelseledamöter:

Jan Blond

Helsingborgs lasarett

jan.blond@skane.se

Jakob Swanberg

Västmanlands Sjukhus Västerås jakob.swanberg@ltv.se

Olle Haller

Länssjukhuset Gävle olov.haller@regiongavleborg.se

Maria Vinell

Karolinska universitetssjukhuset Solna maria.vinell@karolinska.se Swedvascrepresentant:

Ann-Catrine Strandén

Umeå Universitetssjukhus

Sekreterare:

Mateusz Krasun

Södersjukhuset AB, Stockholm mateusz.krasun@sodersjukhuset.se

 

Vice sekreterare:

Allina Dimopoulou

Akademiska sjukhuset Uppsala angeliki.dimopoulou@akademiska.se

 

Utbildningsgruppen:

Hans Lindgren

Rickard Nyman

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Adjungerad för utbildningsfrågor och röntgensjuksköterskor för grenspecialitet/tilläggsspecialitetsprogrammet för Interventionell Radiologi,

Rickard Nyman

rickard.nyman@akademiska.se

 

Valberedning:

Martin Delle

Maria Truedson

Revisorer:

Bengt Arfvidsson

Per Carlson