gallery/topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

Svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

gallery/cirse-logo
gallery/esr_logo-on_white
gallery/falkenberg strandbad

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

gallery/bokomslag123
gallery/cirse2017_button&banner_laond_schweden_300x100px_pro

Styrelse

Ordförande:
Inger Keussen

Skånes universitetssjukhus Lund inger.keussen@med.lu.se

 

Vice ordförande:

Olle Haller

Gävle sjukhus

olov.haller@regiongavleborg.se

 

Kassör:

Michael Åkesson

Scandinavian Venous Centre Malmö akessonmd@gmail.com

 

Vice kassör:

Jan Blond

Helsingborgs lasarett

jan.blond@skane.se

 

Styrelseledamöter:

Jakob Swanberg

Västmanlands Sjukhus Västerås jakob.swanberg@ltv.se

 

Maria Vinell

Karolinska universitetssjukhuset Solna maria.vinell@karolinska.se

 

Ann-Catrine Strandén

Norrlands Universitetssjukhus

anncatrine.stranden@vll.se

 

Björn Österdahl

Länssjukhuset Kalmar

bjorno@ltkalmar.se­

Sekreterare:

Mateusz Krasun

Södersjukhuset AB, Stockholm mateusz.krasun@sodersjukhuset.se

 

Vice sekreterare:

Allina Dimopoulou

Akademiska sjukhuset Uppsala angeliki.dimopoulou@akademiska.se

 

Associerad medlem, adjungerad

Anna Sjöstrand

Akademiska sjukhuset

anna.sstrand@gmail.com

 

Post-chairman, adjungerad

Hans Lindgren

Helsingborgs lasarett

2hanslindgren@gmail.com

 

Swedvascrepresentant

Hans Lindgren

Helsingborgs lasarett

 

Utbildningsgrupp

Allina Dimopoulou, ordf

Maria Vinell

Jan Blond

 

Valberedning:

Martin Delle

Maria Truedson

 

Revisorer:

Bengt Arfvidsson

Per Carlson