topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

bokomslag123

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

cirse-logo
esr_logo-on_white

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

Specialist i radiologi 1979, docent 1983. Har i huvudsak varit

verksam vid avdelningen för diagnostisk radiologi,

Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Har kliniskt och

forskningsmässigt arbetat med helkroppsdatortomografi

både vaskulär och icke-vaskulär interventionell radiologi

samt thorax- och bukradiologi. Var en utav grundarna till

Seldingersällskapet, sekreterare 1992 – 1995, sekreterare i

utbildningsutskottet 1995 – 1997 och vice ordförande 1999 –

2001. Har en stor vetenskaplig produktion kring

kontrastmedel men också flera arbeten kring interventionell

radiologi och var tidigt med i utvecklingen utav

stentgraftsbehandling utav aortaaneurysm samt andra

aneurysm. På senare år har hans huvudsakliga intresse

varit kontrastmedel och dess påverkan på njurfunktion.

2002 Ulf Nyman

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb. Läs mer

197198