Styrelse

Medlemsinformation

Kongresser/utbildningar

Protokoll & rapporter

Hedersmedlemmar

Stadgar

Sven-Ivar Seldinger

Nytt eller läsvärt   

Ny svensk bok om
endovaskulär intervention

         

Årsmötesprotokoll 2014

Relaterat
Svensk Förening för Bild- och
Funktionsmedicin

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Dansk Forening for intervensjonsradiologi 

Norsk forening for
intervensjonsradiologi 
Sven-Ivar Seldinger 1921 - 1998

En biografi sammanställd av Ulf Nyman. Tidigare vice ordförande
i Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi

"Within the art and science of medicine, there are three major categories
of technologic developments. First, the major breakthroughs: the stuff for
which Nobel Prizes are awarded, such as Roentgen's original discovery
of X-rays; second, the major technical developments that open up
completely new clinical areas, such as Forssman's first catheterization
on himself in Berlin 1929; and third, the practical maneuvers or
techniques that permit the successful clinical application of the foregoing
more fundamental advances. Seldinger's contribution belongs to the third
category and, like others of transcending significance, it continues to
play a major role in the development of modern radiologic practice" (1).

Under ett decennium från mitten på 1940- till mitten på 1950-talet
etablerade sig Sverige som världsledande i utvecklingen av angiografisk
teknik och diagnostik. Bl.a. hade Radner, Lund 1947-49, introducerat
kateterangiografi av bl.a. a vertebralis via friläggning av a radialis.
Samtidigt hade Erik Lindgren, Serafimerlasarettet, etablerat perkutan
carotisangiografi som rutinmetod. Åke Gidlund utvecklade
injektionssprutor och Per Ödman den röntgentäta katetern. Filmväxlare
konstruerades i samarbete mellan svenska ingenjörer och radiologer.
Den insats som till dags dato torde ha rönt störst uppmärksamhet globalt
stod den unge radiologen Sven-Ivar Seldinger för i sin publikation
"Catheter replacement of the needle in percutaneous arteriography - a
new technique" i Acta Radiologica 1953.

Vid denna tidpunkt skedde angiografi av nedre kroppshalvan via
translumbal aortapunktion, Dos Santos 1929, eller punktion av a femoralis
communis och injektion direkt på nål. Kubanen Fariñas introducerade
1941 aortakatetrar genom en troakar instucken i en frilagd a femoralis.
Bierman rapporterade 1951 om selektiv visceral kateterangiografi via
friläggning av a carotis.

Som vikarierande underläkare vid röntgenavdelningen, Karolinska
Sjukhuset, intresserade sig Seldinger omedelbart i den angiografiska
konsten och möjligheten att göra kateteriseringarna mindre traumatiska
och utan kirurgisk friläggning. Efter inledande försök med olika nålar,
katetrar och uppstyvare fick han i april 1952 vad han beskrivit som "a
severe attack of common sense". Intuitivt insåg han i vilken ordning nål.
ledare ock kateter skulle användas för att minimera punktionshålet i
artären, "Seldingertekniken var född".

Förutom access till kärlbanan för diagnostiska angiografier,
ballongangioplastik, inläggning av stent och stent-grafter, embolisering,
cytostatikabehandling, hemodialys, etc. används tekniken också för
interventioner i njurar och gallvägar (dränage, stenextraktion, stenting),
abscessdränage, perkutan introduktion av katetrar i mag-tarmkanalen för
nutrition och dränage, etc.

Referens:
(1) Eisenberg RL. Radiology. An illustrated history. Mosby-Year Book
Inc., St Louis1992
Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet seldinger.society@gmail.com Webbansvarig: Joakim Malmborg joakim@medkonf.se